THE CHERVO VIETNAM CHAMPIONSHIP 2017

Bảng A Nhóm1
Tên người chơi HDC Teeoff
Nguyễn Song Giang 3 0
Đinh Thanh Vượng 4 0
Nguyễn Hồng Hải 5 0
Ngô Khánh Xạ 6 0
Bảng A Nhóm2
Tên người chơi HDC Teeoff
Phạm Công Sơn 6.9 0
Nguyễn Minh Tuấn 7 0
Phạm Tiến Dũng 7 0
Lê Đức Kỳ 8 0
Bảng A Nhóm3
Tên người chơi HDC Teeoff
Nguyễn Tiến Minh 9.7 0
Nguyễn Trọng Ngọc 11 0
Nguyễn Quốc Bảo 12 0
Trần Văn Khoa 12 0
Bảng A Nhóm4
Tên người chơi HDC Teeoff
Nguyễn Ngọc Huấn 12 0
Ngô Minh Tuấn 12 0
Trần Văn Lý 12 0
Trần Tuấn Anh 12.3 0
Bảng A Nhóm5
Tên người chơi HDC Teeoff
Phạm Vĩnh Hà 12.6 0
Nguyễn xuân Thắng 13 0
Trần Ngọc Đô 13 0
Trần duy Hưng 14 0
Bảng B Nhóm6
Tên người chơi HDC Teeoff
Nguyễn Tiến Sỹ 14.1 0
Nguyễn Tam Tính 15 0
Lê Quốc Trung 15.5 0
Lê Thanh Hải 16 0
Bảng B Nhóm7
Tên người chơi HDC Teeoff
Nguyễn Quang Trung 16 0
Phạm Nam Thái 16 0
Nguyễn Chân Chính 17 0
Phạm Trung Tuấn 17.2 0
Bảng B Nhóm8
Tên người chơi HDC Teeoff
Phạm Trọng Minh 17.3 0
Đỗ Thái Anh 17.5 0
Phạm quang huy 18 0
Phạm Trung Kiên 18 0
Bảng B Nhóm9
Tên người chơi HDC Teeoff
Phạm Ngọc Dũng 18.2 0
Trần Bình Minh 19 0
Lê Dũng 19.5 0
Phạm Duy Thanh 20 0
Bảng B Nhóm10
Tên người chơi HDC Teeoff
Nguyễn Ngọc Lân 20 0
Phan Việt Tuấn 20 0
Phạm Phú Tuấn 21 0
Dương Văn Lập 21.9 0
Bảng B Nhóm11
Tên người chơi HDC Teeoff
Hoàng Sơn 22 0
Nguyễn Bảo Sơn 24 0
Nguyễn Minh 24 0
Phạm Trung Kiên 25 0
Bảng B Nhóm12
Tên người chơi HDC Teeoff
Bùi Đức Hợp 25 0
Đoàn Văn Long 26 0
Nguyễn Trọng Lễ 27 0
Nguyễn Anh Tuấn 28 0
Bảng B Nhóm13
Tên người chơi HDC Teeoff
Nguyễn Mạnh Chuyền 28 0
Lê Văn Đức 28 0
Phạm Thị Minh Trang 12 0
Phạm Anh Đức 14 0
Bảng Nữ Nhóm14
Tên người chơi HDC Teeoff
Dương Hương Thủy 15 0
Nguyễn Thu Phương 18.4 0
Nguyễn Tuyết Trang 20 0
Đỗ Mai Lan 21 0
Bảng Nữ Nhóm15
Tên người chơi HDC Teeoff
Trương Thị Cẩm Vân 23 0
Đoàn Thị Ngọc Thảo 23.5 0
Trần Nhung 28 0
Lê Xuân Trà 28 0
Bảng Nữ Nhóm16
Tên người chơi HDC Teeoff
Tạ Thị Minh Hải 30 0
Đỗ Thị Thoan 30 0
Junior Nhóm1
Tên người chơi HDC Teeoff
Nguyễn Bảo Long 5 0
Vũ Đức Long 8 0
Tom Anh Drijbooms 10 0
Nguyễn Đặng Minh 12 0
Junior Nhóm2
Tên người chơi HDC Teeoff
Nguyễn Quang Trí 14 0
Trần Minh Kiên 15 0
Phan Trần Minh Khôi 15 0
Nguyễn Anh Minh 15 0
Junior Nhóm3
Tên người chơi HDC Teeoff
Lương Gia Khoa 15 0
Lương Gia Kiên 15 0
Đỗ Trọng Khải 15 0
Phạm Hải Đăng 15 0
Junior Nhóm4
Tên người chơi HDC Teeoff
Nguyễn Thị Yến Vy 15 0
Nguyễn hà Linh 20 0
Nguyễn Minh Triết 28 0
Nguyễn Thu Ngân 30 0