THE CHERVO VIETNAM OPEN CHAMPIONSHIP 2016

NHÓM 1
Tên người chơi HDC Teeoff
Nguyễn Thái Dương 0 0
Đoàn Văn Nam 2.7 0
Hoàng Ngọc Quý 2.9 0
Hoàng Quân 3 0
NHÓM 2
Tên người chơi HDC Teeoff
Nguyễn Ngọc Khôi 3.1 0
Trần Thế Cường 3.6 0
Nguyễn Hồng Hải 4.3 0
Lê Hùng Nam 4.6 0
NHÓM 3
Tên người chơi HDC Teeoff
Vũ Phạm Nguyên An 4.9 0
Thái Trung Hiếu 5.3 0
Nguyễn Quốc Hùng 5.4 0
Hà Ngọc Hoàng Lộc 5.8 0
NHÓM 4
Tên người chơi HDC Teeoff
Nguyễn Văn Chung 5.8 0
Vũ Tuấn Phương 5.8 0
Nguyễn Thị Hằng 6 0
Đỗ Ngọc Dinh 6 0
NHÓM 5
Tên người chơi HDC Teeoff
Đinh Hồng Phong 6.1 0
Phan Văn Đức 6.4 0
Đỗ Việt Hùng 6.9 0
Kiều Hữu Hoàn 7.2 0
NHÓM 6
Tên người chơi HDC Teeoff
Nguyễn Đức Cường 7.5 0
Phan Hùng Sơn 7.7 0
Đặng Tất Thành 8.1 0
Phạm Tiến Dũng 8.2 0
NHÓM 7
Tên người chơi HDC Teeoff
Vũ Đức Long 8.9 0
Nguyễn Văn Tám 8.9 0
Ngô Thị An Trinh 8.9 0
Trần Quang 9 0
NHÓM 8
Tên người chơi HDC Teeoff
Nguyễn Hải Tùng 9 0
Lê Minh Hoàn 9.2 0
Hà Thế Mạnh 9.4 0
Nguyễn Việt Dũng 10 0
NHÓM 9
Tên người chơi HDC Teeoff
Nguyễn Việt Dũng 10 0
Nguyễn Đức Hải 10.1 0
Đỗ Xuân Hưng 10.2 0
Lê Minh Tuấn 10.2 0
NHÓM 10
Tên người chơi HDC Teeoff
Phạm Văn Tuấn 9.5 0
Nguyễn Hữu Phúc 10.8 0
Nguyễn Hồng Vinh 10.9 0
Đinh Việt Hoàng 11 0
NHÓM 11
Tên người chơi HDC Teeoff
Đặng Xuân Hưởng 11 0
Trần Ngọc Dương 11.1 0
Lê Trí Dũng 11.2 0
Trần Mai Anh 11.7 0
NHÓM 12
Tên người chơi HDC Teeoff
Thành Hùng Sinh 12 0
Đường Ngọc Dương 12 0
Thành Hùng Sinh 12 0
Đường Ngọc Dương 12 0
NHÓM 13
Tên người chơi HDC Teeoff
Triệu Trí Kiệt 12 0
Nguyễn Thái Bình 12.4 0
Phạm Anh Đức 12.8 0
Nguyễn Thị Bình 13.2 0
NHÓM 14
Tên người chơi HDC Teeoff
Hồ Thị Đào Mai 13.2 0
Nguyễn Hồng Sơn 13.3 0
Trần Văn Khoa 13.4 0
Nguyễn Ngọc Huấn 13.7 0
NHÓM 15
Tên người chơi HDC Teeoff
Lê Trung Dũng 14 0
Đặng Thị Vượng 14 0
Nguyễn Duy Ngọc 14 0
Trần Xuân Lộc 14.2 0
NHÓM 16
Tên người chơi HDC Teeoff
Bùi Văn Tuynh 14.3 0
Nguyễn Chân Chính 14.5 0
Nguyễn Hữu Nam 14.5 0
Phạm Vĩnh Hà 14.5 0
NHÓM 17
Tên người chơi HDC Teeoff
Đõ Thị Bích Liên 14.7 0
Nguyễn Thị Thu Thủy 15 0
Hoàng Mạnh Phú 15.6 0
Nguyễn Mạnh Cường 15.8 0
NHÓM 18
Tên người chơi HDC Teeoff
Vũ Đức Lộc Thọ 15.9 0
Nguyễn Danh Nghĩa 15.9 0
Đỗ Mai Lan 15.9 0
Phạm Minh Sáng 16 0
NHÓM 19
Tên người chơi HDC Teeoff
Phạm Thiện Chiến 16 0
Đỗ Thái Anh 16.3 0
Phan Tấn Học 17.1 0
Nguyễn Xuân Mơ 17.4 0
NHÓM 20
Tên người chơi HDC Teeoff
Ngụy Tôn Thêm 17.6 0
Đỗ Lâm 17.8 0
Văn Bá Tín 18 0
Nguyễn Ngọc Trung 18 0
NHÓM 21
Tên người chơi HDC Teeoff
Lê Kiều Ngoan 18 0
Triệu Việt Dũng 18 0
Nguyễn Tuấn Anh 18 0
Bùi Thị Phương Loan 18 0
NHÓM 22
Tên người chơi HDC Teeoff
Nguyễn Hoàng Linh 81 18.4 0
Trần Mạnh Hùng 18.6 0
Chu Nguyên Bình 19.1 0
Phùng Vân Anh 19.1 0
NHÓM 23
Tên người chơi HDC Teeoff
Trần Bình Minh 19.5 0
Phạm Hoàng Giang 19.7 0
Hồ Trần Tuấn 19.8 0
Vũ Ngọc Anh 20 0
NHÓM 24
Tên người chơi HDC Teeoff
Lê Thiết Thảo 20 0
Nguyễn Thu Phương 20 0
Hà Duy Lợi 20 0
Trần Văn Phòng 20 0
NHÓM 25
Tên người chơi HDC Teeoff
Lưu Trung Thái 20 0
Ngô Văn Thanh 20 0
Trần Trung Dũng 20.4 0
Nguyễn Tuấn Sơn 20.6 0
NHÓM 26
Tên người chơi HDC Teeoff
Nguyễn Thị Loan 21 0
Nguyễn Quốc Ân 22 0
Trần Quốc An 22 0
Đào Việt Long 22.2 0
NHÓM 27
Tên người chơi HDC Teeoff
Nguyễn Tuyết Trang 22.3 0
Trương Thanh Nam 22.4 0
Lê Quốc Trung 23 0
Nguyễn Kiên Cường 24 0
NHÓM 28
Tên người chơi HDC Teeoff
Nguyễn Văn Trung 24 0
Phạm Quang Thanh 24 0
Trương Thị Cẩm Vân 24 0
Vũ Thành Huế 24.5 0
NHÓM 29
Tên người chơi HDC Teeoff
Nguyễn Đức Minh 24.8 0
Hồ Sỹ Tiến 25 0
Hồ Phan Anh 25 0
Nguyễn Bảo Sơn 25 0
NHÓM 30
Tên người chơi HDC Teeoff
Nguyễn Văn Lịch 25 0
Đỗ Hoàng Hà 25 0
Nguyễn Hoàng Linh 1956 25.7 0
Nguyễn Viết Long 25.8 0
NHÓM 31
Tên người chơi HDC Teeoff
Nguyễn Khuyên Linh 26 0
Nguyễn Thị Thanh Thủy 26 0
Chu Xuân Kiên 27 0
Nguyễn Hữu Bắc 27 0
NHÓM 32
Tên người chơi HDC Teeoff
Võ Sỹ Hùng 27 0
Đặng Trí Nghĩa 28 0
Lê Văn Thắng 28 0
Nguyên Sơn 28 0
NHÓM 33
Tên người chơi HDC Teeoff
Phạm Ngọc Tuấn 28 0
Lại An Ninh 28 0
Lê Thái Bình 28 0
Đinh Quang Trung 28 0
NHÓM 34
Tên người chơi HDC Teeoff
Nguyễn Văn Dân 28 0
Trần Thị Nguyệt 28 0
Chu Thị Thúy 28 0
Chu Minh Tiến 28 0
NHÓM 35
Tên người chơi HDC Teeoff
Mai Thế Thành 28 0
Dương Kim Trang 28.2 0
Đoàn Nhật Hà 30 0
Nguyễn Châu Loan 36 0