Họ và tên: Nguyen Ha Duc Anh
Handicap: 19
Địa chỉ: Phong 1503, Toa nha L1, Ciputra, Bac Tu Liem , Hanoi
Thông tin: