Họ và tên: Min Young Sik
Handicap: 10
Địa chỉ: Phong 1503, Toa nha L1, Ciputra, Bac Tu Liem , Hanoi
Thông tin: