Họ và tên: Nguyen Thi Van Anh
Handicap: 23
Địa chỉ: Phong 1503, Toa nha L1, Ciputra, Bac Tu Liem , Hanoi
Thông tin: