Họ và tên: Phạm Thiện Chiến
Handicap: 11.1
Địa chỉ: 17T4 Hoang Đạo Thuý
Thông tin: