Họ và tên: Trần ngọc dương
Handicap: Glc 10
Địa chỉ: Nv 2.8 khu đô thị trức năng tây mỗ viclacera - nam từ liêm -hn
Thông tin: