Họ và tên: Trần Nhung
Handicap: 28
Địa chỉ:
Thông tin: