Họ và tên: Nguyễn Quốc Bảo
Handicap: 12
Địa chỉ:
Thông tin: