Họ và tên: Phạm Duy Thanh
Handicap: 20
Địa chỉ:
Thông tin: